Koning en dienaar

Koning en dienaar

De serie ‘Koning en dienaar’ bestaat uit zeven lessen. We staan stil bij verschillende momenten die Jezus meemaakt op de weg naar het kruis en Zijn opstanding en ontdekken dat Hij zowel Koning als Dienaar is. 
 
Jezus dient de mensen en geeft hiermee een voorbeeld aan ons, maar Hij doet dit als de machtigste Koning van hemel en aarde. Zijn dienen gaat zelfs zóver, dat Hij Zijn leven geeft om mensen te redden. Met Pasen triomfeert Jezus door de macht van zonde en dood voor altijd te overwinnen. Zo bijzonder is Jezus, Hij is Koning én Dienaar.  
 
  • Les 3 is een ingroeiles over het Heilig Avondmaal.   
  • Les 6 kan gebruikt worden om het Paasfeest te vieren. 

 

Weettekst
Want Ik (Jezus) heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. (Johannes 13:15) 

 
Themalied
Ik wil jou van harte dienen (Op Toonhoogte 374)  
Elke les wordt één couplet van dit lied met de kinderen gezongen. Kijk bij de achtergrondinformatie voor meer informatie hierover.