Het gezin van Izak

Het gezin van Izak

Met de geboorte van Izak komt er een belangrijke belofte van God aan Abraham in vervulling. Hij is daarom ‘de zoon van de belofte’. In vier lessen volgen we hoe het gezin van Izak verder vorm krijgt. We horen hoe er een goede vrouw voor Izak gevonden wordt, hoe er in het gezin met elkaar omgegaan wordt, maar ook welke fouten er gemaakt worden. Toch heeft God met dit gezin een duidelijk doel voor ogen. Dat merken we bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Ezau en Jakob. Door alle leugens en strijd heen, mag Jakob later de naam ‘Israël’ ontvangen en is de totstandkoming van het volk Israël een feit. Zo houden de beloften (de eed) van God stand en zijn zij (gelukkig) niet onderhevig aan het handelen van mensen.   

Weettekst: Ik zal de eed gestand doen die Ik Abraham, uw vader, gezworen heb. (Genesis 26:3)
Themalied: Here, maak mij uw wegen bekend (OTH 505)