Abram op reis

Abram op reis

In deze serie lessen over ‘Abram op reis’ horen de kinderen dat God Abram uitkiest. Daarmee begint de reis van Abram, maar ook de reis die God met Zijn volk Israël begint. God vraagt Abram alles achter te laten, maar tegelijkertijd belooft Hij met Abram mee te gaan. De kinderen ontdekken dat God trouw is aan Zijn beloften. Ook als Abram zijn eigen plannen bedenkt en twijfelt aan Gods beloften. God doet wat Hij belooft. 

Weettekst
 ‘Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.’ (Genesis 12:2)