Geroepen door Jezus

Geroepen door Jezus

De serie ‘Geroepen door Jezus’ bestaat uit vijf lessen. De roeping van de leerlingen staat centraal en de taak die zij krijgen. Les 5 is een kernwoord-les en legt aan kinderen het kernwoord ‘belijdenis’ uit.   
 
Jezus roept gewone mensen om Hem te volgen. Hij zoekt hen op en nodigt hen uit om met Hem mee te gaan. Als je met Hem meegaat, geeft Hij je de kracht om op jouw beurt weer andere (gewone) mensen te vertellen over het Koninkrijk van God.