Ik ben...

Ik ben...

In deze serie lessen leren we wat Jezus over Zichzelf zegt. Daarom is de overkoepelende titel van deze lessen ‘Ik ben…’. Elke les begint met deze woorden en die worden vervolgens aangevuld met de vergelijking die Jezus maakt. Door middel van deze vergelijkingen geeft Jezus belangrijke lessen aan de mensen over Wie Hij is en wat Hij doet. Als we goed naar Hem luisteren, ontdekken we Wie Hij ook voor ons vandaag nog steeds wil zijn! Als we goed luisteren naar Jezus’ onderwijs, worden we opgeroepen om in Hem te geloven. We ontdekken dat Zijn onderwijs eeuwig leven geeft.  

 

In elke les staat er één symbool centraal, zodat de kinderen ook een visueel beeld meekrijgen bij het bijbelgedeelte. Dit helpt hen om de boodschap beter te begrijpen.  

 

Lijdenstijd en Pasen  

Deze serie over ‘Ik ben…’ is goed te gebruiken in de lijdenstijd. We gaan op weg naar Pasen en leren onderweg Wie Jezus is en wat Hij doet. Op de kijk- en praatplaat bij deze serie is dan ook een weg te zien die leidt naar het Koninkrijk van God. Onderweg kom je voorwerpen tegen die symbool staan voor de ‘Ik ben-woorden’ van Jezus. Elke les staat er één symbool centraal, dat ook opgehangen kan worden. Kinderen ontdekken dat Jezus met al deze woorden uiteindelijk één ding zegt, namelijk: Ik ben er voor jou! Met Pasen zien we dit in alle glorie terug: Jezus stierf aan het kruis voor jouw zonden, zodat Hij aan jou eeuwig leven kan geven.   

 

Weettekst 

Deze komt uit Johannes 18:5aa, waar staat ‘Jezus zei tegen hen: Ik ben het.’ In de nacht waarin Jezus wordt gearresteerd, maakt Jezus zichzelf nog een keer bekend door eenvoudigweg drie woorden te spreken: ‘Ik ben het’. Dat zijn in het Grieks twee woordjes: Ik ben. Het zijn dus dezelfde woorden die ooit tot Mozes klonken, toen God Zijn naam bekend maakte. Jezus is ‘Ik ben’. Jezus plaatst zich hiermee op hetzelfde niveau als God. Dat is zijn identiteit. Na alle ‘Ik ben-woorden, die we eerder lezen in het Johannes-evangelie, laat Jezus nu op krachtige wijze zien wie Hij werkelijk is. Ik ben het: het lam en de priester, het schaap en de herder, de knecht en de koning, mens en God. Ik ben het helemaal. Ik ben het alleen en niemand anders. 

 

Weettekst: 'Jezus zei tegen hen: Ik ben het.’ (Johannes 18:5aa)

Themalied: OTH 533: Jezus is…  

Ik ben...

1

Het Brood dat leven geeft

Thema
2

Ik ben het Licht van de wereld

Thema
3

Ik ben de Deur

Thema
4

De goede Herder

Thema
5

De weg, de Waarheid en het Leven

Thema
6

Ik ben De ware Wijnstok

Thema
7

Jouw Redder

Thema
8

De opstanding en het leven

Thema