Paulus op reis

Paulus op reis

In deze serie lessen over ‘Paulus op reis’ volgen we Paulus, die het Evangelie de wereld inbrengt. Nu moet je, als je op reis gaat, goed voorbereid en toegerust zijn. Paulus ontvangt van God Zelf de bagage die hij nodig heeft voor zijn reis. Hij ontvangt Gods Geest, die hem kennis en wijsheid schenkt om het Evangelie goed uit te leggen, maar hij ontvangt ook kracht en doorzettingsvermogen als er tegenstand is of gevaar.  

Door de bijbelverhalen heen mogen ook wij ontdekken dat God ons Zijn Geest wil geven, zodat wij kunnen vertrouwen en geloven in het Evangelie van Jezus Christus. De Geest van Jezus helpt ons ook om deze blijde Boodschap op onze beurt weer door te geven aan de mensen om ons heen.  

 

Les 7 is een kernwoordles over de Heilige Geest. Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Efeze en legt uit hoe de Heilige Geest de gelovigen (toen en nu) wil toerusten en bemoedigen. Deze les is te gebruiken tijdens het Pinksterfeest. 

 

Themalied: Vertel het aan de mensen OTH 553 

Themapsalm: 67:2