Wie is Jezus?

Wie is Jezus?

In deze serie lessen leren de kinderen meer over ‘Wie is Jezus?’. Elke les ‘zoomt’ in op een vraag rondom de persoon van Jezus. Vanuit deze vraag ontdekken de kinderen wie Jezus ook voor hen wil zijn en hoe zij Hem nog beter kunnen leren kennen. Want: of je nu jong of al wat ouder bent, iedereen kan vragen of twijfels hebben over het geloof, over God en Jezus. Jonge kinderen hebben vaak al heel wat vragen te stellen. Oudere kinderen gaan steeds meer nadenken over geloofsvragen en kunnen gaan twijfelen. Het is goed om kinderen al jong te leren hoe zij met vragen over het geloof kunnen omgaan; dat daar op de kinderbijbelklas ruimte voor is. We mogen hen ook leren dat ze met al hun vragen en twijfels naar God mogen gaan, je mag er mét Jezus over praten.    

  

De vragen die aan bod komen in de verschillende lessen zijn:   

Les 1 Hoe leerde Jezus Zijn Vader kennen?     

Les 2 Hoe weet ik dat Jezus de Zoon van God is?    

Les 3 Hoe weet ik dat Jezus de sterkste is?    

Les 4 Hoe weet ik dat Jezus echt de Redder, de Messias, is?   

Les 5 Hoe weet ik dat Jezus van kinderen houdt? Dat ik er helemaal bij hoor voor Hem? Deze les is een kernwoordles over ‘De doop’.    

 

Weettekst

En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb! (Markus 1:11)    

 

Themalied

Here der heren (OTH 504) of Psalm 146:3