In de woestijn

In de woestijn

In deze serie lessen volgen we het volk Israël, nadat ze bevrijd zijn uit de slavernij in Egypte. We horen dat ze na hun vertrek uit dit slavenland, meteen al op de proef worden gesteld in hun vertrouwen op God. Met de zee voor hen, de bergen naast hen en het grote leger van de farao achter hen, lijkt de bevrijding van korte duur. Maar, God redt opnieuw door een pad in de zee te maken. Tijdens de reis die volgt in de woestijn moeten de Israëlieten keer op keer leren om op God te vertrouwen en te blijven geloven dat Hij hen redt. Of het nu om eten en drinken gaat, om een oorlog tegen de vijand of om onrust onder het volk over wie de leiding heeft. Door de lessen heen ontdekken de kinderen dat God trouw blijft zorgen voor Zijn volk. Op de momenten dat zij mopperen, laat Hij zien dat ze juist dan bij Hem moeten komen.  
De kinderen ontdekken dat God, zoals Hij blijft zorgen voor Zijn volk, ook zorgt voor jou: elke dag opnieuw. Stel je vertrouwen in alle omstandigheden daarom op Hem.  
 
  • Les 1 is een kernwoordles, waarmee je de kinderen leert wat de woorden ‘loven en prijzen’ betekenen. Woorden die in de eredienst ook een plek hebben.  
  • Les 6 is een ingroeiles over ‘De wet’. In deze les wordt nagedacht over waarom die ‘oude wet’ nog steeds gelezen wordt en waarom dit belangrijk voor ons is.  

In de woestijn

1

Kernwoordles Loven en prijzen

Thema
2

Mara en Elim

Thema
3

Kwartels en manna

Thema
4

Aäron en Hur ondersteunen Mozes

Thema
5

Een goed advies van Jethro

Thema
6

Kernwoordles Heilig / Mozes op de berg Sinaï

Thema
7

Ingroeiles De wet

Thema