Vol verwachting

Vol verwachting

Vol verwachting kijken we elk jaar opnieuw uit naar het Kerstfeest. We vieren dat Gods Zoon, als een kleine baby, geboren wordt in Bethlehem. Kerst vieren kan heel gewoon worden voor ons, en juist daarom is het goed om hier elk jaar opnieuw heel bewust met de kinderen naar toe te leven. De tijd van advent is hier speciaal voor bedoeld. Een tijd van wachten, van verwachten, van ‘jezelf klaarmaken voor Zijn komst’ en met verlangen uitkijken naar de komst van deze bijzondere Koning. In de bijbelverhalen ontdekken de kinderen dat Gods plan doorgaat omdat Hij er Zelf voor zorgt. Mensen en omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je hieraan gaat twijfelen, maar God laat zien dat Hij betrouwbaar is en Zijn plan niet loslaat. Het kwaad (satan) niet zal overwinnen. God maakt Zelf duidelijk dat Jezus de beloofde Messias is. Hij komt als Redder naar de aarde voor mensen toen, maar ook voor de mensen nu: voor jou en mij!  

 

Les 6 is een kernwoordles over het woord ‘Messias’. Kinderen ontdekken wat het betekent dat Jezus de Messias is.  

Vol verwachting

1

Christelijke feestdag: Advent / Tijd van verwachten

Thema
2

De stamboom van Jezus

Thema
3

Maria krijgt bezoek van de engel Gabriel

Thema
4

Lofzang van Maria

Thema
5

Christelijke feestdag: Kerst - Wees blij, Jezus is geboren!

Thema
6

Kernwoordles: Messias - Simeon en Anna

Thema
7

De wijzen

Thema
8

Vlucht naar Egypte

Thema