1. Christelijke feestdag Hemelvaart

Bijbelgedeelte:
Handelingen 1:1-12
Jezus gaat terug naar Zijn Vader in de hemel. Voordat Hij gaat, geeft Hij de discipelen de opdracht om in Jeruzalem te blijven wachten op de komst van de Heilige Geest. Als zij de kracht van de Geest ontvangen zullen hebben, dan kunnen zij de opdracht gaan uitvoeren. Namelijk: getuigen zijn over de hele aarde van het Evangelie van Jezus Christus.

Andere lessen in deze lessenserie