5. De weg, de Waarheid en het Leven

Bijbelgedeelte:
Johannes 14:1-14

Bij deze les hoort het ‘kompas’. Er is maar één weg naar het echte leven. Daarom is het belangrijk dat je je vasthoudt aan wat Jezus zegt en dat je Hem kent. Hij is ons kompas. Als het in ons leven stormt, mogen we op Hem vertrouwen. Hij is de Weg. Alleen als je Hem kent, als je Zijn kompas gebruikt, kun je op die weg blijven. Het programma heeft verschillende onderdelen en werkvormen, met telkens een andere focus. Er is in deze les veel ruimte voor gesprek, spelletjes spelen en het beeldend maken van deze geschiedenis.  

Andere lessen in deze lessenserie