7. Jouw Redder

Bijbelgedeelte:
Lukas 24:36-49

Het symbool dat bij deze les hoort is de ‘reddingsboei’. Door de opstanding laat Jezus ons zien dat Hij ons gered heeft van de dood. Met Zijn opstanding breekt er een nieuwe tijd aan. Ook wij mogen opstaan, opnieuw beginnen en vanuit Zijn bevrijding leven. In deze les staan verschillende werkvormen om met de kinderen het onderwerp te bespreken en te verwerken. Er kan gekozen worden voor een laagdrempelige en speelse manier, zoals: levend ‘Zoek de verschillen’, een knutsel of een dagboekstuk schrijven. Maar er is ook ruimte om uitgebreid op het onderwerp in te gaan met de extra werkvormen voor oudere kinderen.

Andere lessen in deze lessenserie