Hoort bij Lessenserie

6. Ik ben De ware Wijnstok

6. Ik ben De ware Wijnstok

Bijbelgedeelte:
Johannes 15:1-8

Bij deze les hoort de ‘druiventros’. In het verhaal staat de wijnstok met zijn wijnranken centraal. En net zoals een wijnrank pas vrucht geeft als hij verbonden is met de wijnstok, zo kunnen wij alleen maar vruchtdragen (het evangelie zichtbaar maken aan anderen) als we verbonden blijven met Jezus. De wijn kun je ook zien als het bloed van Jezus. Door Zijn bloed hebben wij vergeving ontvangen. Door vanuit Hem te leven, in Hem te blijven, kunnen anderen dit offer door ons leven ontdekken.  

Andere lessen in deze lessenserie