Hoort bij Lessenserie

1. Het Brood dat leven geeft

1. Het Brood dat leven geeft

Bijbelgedeelte:
Johannes 6:25-36

Jezus zegt: Ik ben het Brood des levens. Brood is hier een symbool voor voeding: je hebt dagelijks brood nodig om gezond te blijven. Zo heb je ook dagelijks geestelijk voedsel nodig om geestelijk gezond te blijven. Wie naar Jezus gaat en van Hem leert, blijft (geestelijk) gezond. Zijn onderwijs geeft eeuwig leven.

Andere lessen in deze lessenserie