4. De goede Herder

Bijbelgedeelte:
Johannes 10:11-16

Bij deze les hoort de ‘herdersstaf’. We staan stil bij de woorden van Jezus: ‘Ik ben de goede Herder’. Een herder is iemand die zorgt voor zijn schapen. Hij kent ze en zij kennen hem. Ze weten dat ze veilig bij hem zijn en volgen hem. Zo mogen wij ook Jezus volgen: Hij kent ons, weet wat we nodig hebben en Hij beschermt ons.  

Andere lessen in deze lessenserie