De Richters

De Richters

In deze lessenserie over de ‘de Richters’ maken de kinderen kennis met verschillende richters en horen zij hun verhalen. De kinderen ontdekken dat in alle verhalen de trouw van God terugkomt. Telkens weer zien we dat God trouw blijft aan Zijn volk. Ook als het volk niet luistert naar God, God blijft trouw.