Open je ogen

Bijbelgedeelte:
Lucas 10:25-37

Met dit thema focussen we op het basisprincipe van diaconaat: het zien van de ander. Tieners kijken in de spiegel en ontdekken hoeveel oog ze hebben voor de ander, juist in hun gewone dagelijkse doen. Geen vrijblijvende discussie over de juiste bijbelse visie op de naaste, maar het doen van wat Jezus zegt: stilstaan, de ander in de ogen kijken, geraakt – 'beroerd' – worden en belangeloos in beweging komen. De kern van het evangelie komt dichtbij, want wie de ander niet ziet, heeft waarschijnlijk nog weinig van God begrepen.

Andere programma's in deze categorie