Meer dan genoeg!

Bijbelgedeelte:
Johannes 4:1-30
Achter ons verlangen naar bevrediging van onze menselijke basisbehoeften, gaat een verlangen schuil naar God. Nicky Gumbel omschrijft dat in ‘Een kwestie van leven’ zo: ‘Mannen en vrouwen zijn geschapen om te leven in een relatie met God. Zonder die relatie zal er altijd een honger zijn, een leegte, een gevoel dat er iets ontbreekt.’ Hij citeert in dit verband een niet-christelijke journalist die schreef over ‘een gat in het leven’ van mensen. Je kunt dat gat proberen te vullen met eten en drinken, met relaties of met mooie spullen, maar… “het blijft pijn doen”. Dat komt doordat dat gat alleen gevuld kan worden door onze Schepper. Pas wanneer de relatie met Hem hersteld is, in en door Jezus Christus, is onze diepste honger en dorst gestild. Dat betekent niet dat relaties, prestaties en geld er dan helemaal niet meer toe doen, maar wel dat die hun juiste plaats krijgen toegewezen. Hun eventuele afgodische karakter wordt ontmaskerd. We zijn vrij om God ermee te dienen.

Andere programma's in deze categorie