Leren geloven

Bijbelgedeelte:
1 Timotheüs 4:6-10
  • Geloven is ontzettend belangrijk. Het is maar geen hobby voor een paar weirdo’s, het is iets waar voor iedereen veel van afhangt. Jezus zegt in Johannes 3:18 over zichzelf: ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld.’ Geloven is dus een kwestie van leven of dood.
  • Maar geloven gaat niet vanzelf. Dat zullen alle tieners in jullie groep wel beamen. Ze komen in hun leven van alles tegen dat er tegenin gaat. Het geloof kan op allerlei manieren bestreden worden, zowel van binnenuit (twijfel, zonde) als van buitenaf (prikkels van de wereld). Niet voor niets wordt geloven in de Bijbel vaak verbonden met volharding.
  • Daar is voor alles het werk van de Heilige Geest voor nodig. Hij kan en wil ‘de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’ (Joh. 16:8). Hij is de Geest van de waarheid die ons de weg wijst in heel de waarheid, wat vooral wil zeggen: Hij wijst ons op onze Zaligmaker Jezus Christus. Hij is het zelfs die in ons het geloof wekt. Zonder Zijn werk zouden we nooit geloven.
  • Deze waarheid leidt in de Bijbel nooit tot een advies om maar af te wachten tot het geloof in ons ‘ontstaat’. Integendeel, ze gaat gepaard met een oproep om met vreze en beven aan onze zaligheid te werken (Fil. 2:12). Vanuit die overtuiging schrijft Paulus ook wat we lezen in 1 Timotheüs 4:6-10.

Andere programma's in deze categorie