Ik merk niks van God

Bijbelgedeelte:
Handelingen 17:22-31
Geloven in God heeft een ervaringscomponent Als je in God gelooft, is dat iets wat je raakt, het gaat niet buiten je gevoel om. Het zoeken van (gods) ervaring is dus niet verkeerd; ervaring wordt zelfs door God beloofd. Neem bijvoorbeeld Johannes 15:11. Daar zegt Jezus dat wat Hij gesproken heeft, erop gericht is ‘dat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde.’ Dat is duidelijk een belofte die alles te maken heeft met beleving en gevoel! Belangrijk is echter dat deze ervaring niet de essentie van geloven is, het is ‘slechts’ een vrucht ervan. Geloven is niet hetzelfde als ervaren; geloven isvertrouwen, óók als je Hem niet ervaart. Bekend is wellicht het beeld van het treintje ‘facts - faith - feeling’. De objectieve (heils)feiten gaan voorop (als de locomotief); de feiten vragen vervolgens om geloof; en het geloof leidt tot gevoel (of: neemt het gevoel mee). Veel mensen zijn geneigd het gevoel voorop te zetten. Maar het gevoel kan niet de locomotief van ons geloof zijn, het komt pas achter de wagon van het geloof. Wie het omdraait, komt in het geloof niet vooruit. Kortom, gevoel hoort onmiskenbaar tot de trein van het geloof, maar niet als locomotief. Want geloven is niet in de eerste plaats voelen, het is God vertrouwen op Zijn Woord - soms zelfs tegen het gevoel in!

Andere programma's in deze categorie