Fair play

Bijbelgedeelte:
Spreuken 21:21-25, 1 Korinthe 6:19-20 en 1 Korinthe 12:14-26
Sport is geen bijbels-theologisch thema. Paulus heeft het in zijn brieven wel over sport, maar dan gebruikt hij de sport(wedstrijden) als illustratie bij het geloofsleven. Dat neemt niet weg dat er toch redenen zijn om sport positief te benaderen. Gezond leven is namelijk een veronderstelling in de Bijbel. Sport is bovendien iets wat je goed met elkaar kunt doen en wat teamgeest en verbondenheid kan geven. Ook dat principe kun je als christen alleen maar toejuichen en benadrukken. Sport is zo een middel om meer tot elkaar en tot onderlinge gemeenschap te komen. Naast deze positieve waardering van de sport in het algemeen, moet gezegd worden dat sport geen separaat levensterrein is, los van ons christen-zijn, want waar we ook heen gaan, waar we ook mee bezig zijn, overal wordt van ons gevraagd Jezus te volgen en te leven zoals Hij ons voorleefde. Wat dat betreft is de sportwereld dus geen uitzondering. Maar de wereld van de sport heeft wel specifieke valkuilen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met (grof!) taalgebruik op het sportveld en in de kantine? En hoe fair is je spel? Hoe ga je om met teamgenoten?

Andere programma's in deze categorie