Maak het!

Bijbelgedeelte:
Exodus 35:30-36:7

Creativiteit is breder dan vaak gedacht wordt. Het gaat bij creativiteit niet alleen over kunstzinnige uitingen op een hoog niveau. Creativiteit is het scheppend vermogen dat ieder mens bezit. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om het product dat uit die creativiteit tevoorschijn komt of kan komen, maar evengoed om het proces. Mensen beweren soms niet creatief te zijn. Meestal dénkt men dan niet creatief te zijn. Of men twijfelt aan zichzelf, men onderschat zichzelf of is bang voor kritiek of falen. Iedereen is echter op een bepaalde manier creatief, al kan die creativiteit zich op veel verschillende manieren uiten. God heeft de mens namelijk geschapen als een creatief, scheppend wezen. Die scheppingsgave wordt wel eens onderschat of krijgt onvoldoende aandacht. Gevolg is dat lang niet iedereen op zoek gaat naar zijn/haar creatieve mogelijkheden en dat creativiteit niet altijd ontwikkeld wordt. Creativiteit moet dus ontdekt en ontwikkeld worden. Het is goed tieners hierin te stimuleren en hen de mogelijkheden te bieden om te experimenteren. Je creativiteit gaan ontdekken, kan iets hebben van een ontdekkingstocht waarbij positieve terugkoppeling van anderen nodig is om te zien wat je talenten zijn. Anderen kunnen je zo stimuleren om je talent uit te bouwen en zo kan het unieke van ieder persoon nog meer tot uiting komen.

Andere programma's in deze categorie