Helluppp… verliefd

Bijbelgedeelte:
Genesis 24

We leven in een tijd waarin eigen genot in relaties voorop gesteld wordt en waarin toegeven aan je gevoelens populairder lijkt te zijn dan nadenken over de vraag waaróm en óf je een relatie aan wilt gaan. Deze tijdgeest wordt volop geventileerd in series, social media en tienerbladen. Tieners zijn erg gevoelig voor deze ‘voorbeelden’.

Verkering is een proefperiode in je leven, een periode om te ontdekken of je vlam werkelijk de ware is. Toch bestaat het gevaar dat hier al te gemakkelijk en al te vrij mee omgegaan wordt. Ook christentieners beschouwen een verkering vaak als weinig serieus, ze spelen ermee. Tieners zijn zich daarbij onvoldoende bewust van het feit dat relaties die niet op goede gronden zijn aangegaan, je kunnen beschadigen. Daarom is het van belang om tieners, tegen de tijdgeest in, iets duidelijk te maken van de waarde van een vriendschappelijke relatie in een verkering. Dat heeft iets van een waarschuwing: stap er niet blind in, volg niet domweg je gevoelens, maar leer elkaar kennen. Tegelijkertijd heeft dit iets pastoraals: het bewaart tieners voor dingen waar ze spijt van kunnen krijgen.

Andere programma's in deze categorie