Stop met pesten

Bijbelgedeelte:
Psalm 56
Via dit programma willen we aandacht vragen voor de problematiek rondom pesten. We willen tieners meer inzicht geven in het pestproces en de betrokkenen bij dat proces. Hierin benadrukken we vooral de ervaringen van slachtoffers. Tieners worden uitgedaagd om positie te kiezen. Doel van dit alles is niet zo zeer het oplossen van de problematiek rondom pesten, dat zou te hoog gegrepen zijn. Wel willen we begrip oproepen voor de gevoelens van het slachtoffer en tieners aan het denken zetten over hun eigen rol in pestsituaties.

Andere programma's in deze categorie