Digibewust

Bijbelgedeelte:
1 Thessalonicenzen 5:21-24
Op alle levensterreinen wordt van ons gevraagd Jezus te volgen en te leven zoals Hij ons voorleefde. Dat geldt ook voor het digitale levensterrein. Hier zijn ook risico’s en valkuilen. Met dit programma zoeken we naar een positieve bewustwording, zonder opgeheven vingertje, van de risico’s, zonder aan de gemakken van internet voorbij te gaan. Dit programma is niet bedoeld om een lijstje te maken met goede en foute dingen van internet en social media. Het is vooral van belang te beseffen dat je dingen op internet kunt doen die niet overeenkomen met een leven zoals Jezus ons voorleefde. En dat vraagt om een bewuste en kritische houding richting internet en social media.

Andere programma's in deze categorie