Voel je thuis

Bijbelgedeelte:
Handelingen 2:42-47
Onze God kiest ervoor om verbonden aan te gaan met mensen! Wat geweldig is dat. In het Oude Testament met Israël en in het Nieuwe Testament wordt dat voortgezet en uitgebreid naar de gemeente van Jezus Christus. God werkt via de gemeenschap, de gemeente. De Vader brengt mensen van allerlei slag bijeen. Niet wij kiezen elkaar maar God kiest ons bij elkaar. Tieners zijn door hun doop verbondskinderen en horen daarom bij de gemeente. Zij mogen er opgroeien, leren en delen in het heil. Dát tieners volwaardig lid zijn van de gemeente, geeft de gemeente een grote verantwoordelijkheid en een hoge roeping. De gemeenteleden hebben zorg voor elkaar, dus ook de kinderen, tieners en jongeren. De gemeente helpt hen om op te groeien tot volwassen leden en laten ze groeien in verantwoordelijkheid. Maar ook jongeren hebben verantwoordelijkheid in de gemeente. Ook zij mogen hun gaven en talenten inzetten. De gemeente mag leren van hen! Tieners hebben behoefte aan 'nestwarmte', aan een bezielde gemeenschap. Een plaats waar de liefde van Christus de toon aangeeft, daar mogen ze zich opgenomen, gedragen en geaccepteerd weten. Ontmoeting en gemeenschapsvorming vormen belangrijke begrippen.

Andere programma's in deze categorie