Hoort bij Categorie

Kleding uit het jaar 0

Kleding uit het jaar 0

Bijbelgedeelte:
Genesis 2:25, 3:1-11, 21

In dit programma willen we nadenken over kleding, waarom dragen we kleding en wat straal je uit met de kleding die je draagt. 

 

Waarom dragen we kleding? 

Na de zondeval ontdekken Adam en Eva dat zij naakt zijn en zij durven niet meer zonder kleding voor God te komen. Door het overtreden van Gods gebod worden de ogen van Adam en  Eva ‘geopend’. Dat betekent dat ze na het eten van de verboden vrucht met andere ogen kijken naar God en naar elkaar. Ze worden zich van hun naaktheid bewust. De blijdschap waarmee zij tot nu toe als kinderen hun hemelse Vader tegemoet traden, is omgeslagen in angst. Ze schamen zich en vluchten. Maar God zoekt hen op en legt het verband tussen de overtreding en het zich bewust zijn van hun naaktheid (Gen. 3:11). Hij geeft hen nieuwe kleren (Gen. 3:21): rokken van dierenvellen, uniforme kleding, omdat kleding in eerste instantie bedoeld is als lichaamsbedekking en het  dragen ervan gericht is op het bewaren van onze eerbaarheid. 

  

Wat straal je uit met de kleding die je draagt? 

God zelf zag dat de mens bescherming nodig had, omdat deze niet langer meer zuiver kon kijken en denken over de ander in zijn/haar naaktheid. De vraag is dan: wat doen we als christenen hiermee? Wat kan en wat kan niet? Hoe bloot is te bloot? Waar liggen grenzen? En breder nog dan alleen (te) blote kleding: welke boodschap zend je uit met de kleding die je draagt?