Burqa, djihad of goede daden

Bijbelgedeelte:
Mattheus 16:13-18
Steeds meer Nederlands (en ook christenen) staan kritisch ten opzicht van de multiculturele samenleving. De roep om harde maatregelen wordt luider. Met name autochtonen en moslims bekijken elkaar met groeiende argwaan. De media zijn een niet weg te denken fenomeen in de beeldvorming van moslims. Vaak worden uitzonderlijke en negatieve gebeurtenissen voor het voetlicht gehaald. Het beeld van de andere pakkende beelden van moslimterroristen, ontspoorde Marokkaanse jongeren in Nederland, aanslagen opgeëist door IS, etc. De beeldvorming wordt dus vaak negatief beïnvloed door de media en is in veel gevallen gebaseerd op 1) onbekendheid met wie de ander is en wat hij gelooft en 2) angst voor het vreemde en bedreigende. De factoren staan een benadering vanuit respect in de weg. Als christenen mogen wij moslims echter zien als schepselen die, net als wij, naar het beeld van God geschapen zijn en vanuit dit oogpunt ons respect verdienen. Je kunt daarnaast terecht bang zijn voor terrorisme en fundamentalisme, maar angst mag onze bewogenheid niet in de weg staan.

Andere programma's in deze categorie