Hij voor mij!

Bijbelgedeelte:
Leviticus 16:5-10, 15-16, 21-22, 29-30
We proberen een antwoord te zoeken op vragen die te maken hebben hoe het weer goed komt tussen God en ons. Het draait daarbij allemaal om verzoening. Jezus Christus stierf plaatsvervangend voor ons. Hij is helemaal mens, om als mens genoegdoening te brengen voor God. Alleen als mens kon Hij onze zonden op zich nemen. Hij is ook helemaal God, om die straf voor de zonden te kunnen dragen. Alleen zo kon Hij de macht van de zonde en de dood overwinnen. God maakt het weer goed met ons, eens en voor altijd, terwijl wij het waren die de fout in waren gegaan.

Andere programma's in deze categorie