Wil je voor me bidden?

Bijbelgedeelte:
Jakobus 5:13-16
Bidden voor een ander is belangrijker en waardevoller dan veel christenen beseffen. Voorbede heeft een plek in de zondagse eredienst: daar bidt de voorganger voor mensen die ziek zijn, of op een andere manier te maken hebben met zorgen. En er wordt gedankt met mensen die blij zijn en iets te vieren hebben. Persoonlijk bidden voor anderen is echter net zo belangrijk. Dat krijgt vooral thuis vorm, heel persoonlijk als je zelf bidt tot God. Als het goed is, bid je dan ook voor andere mensen. Maar weten zij daar ook van? Vertel je die ander dat je voor hem bidt? Niet om te laten merken hoe vroom je bent, maar dat je aan die ander denkt! Dat je hem of haar voor het aangezicht van God brengt. Dat is voor die ander ook van waarde! Een andere stap is het bidden samen mét een ander. Bijvoorbeeld na een persoonlijk, diepgaand gesprek. Waarom zou je daarna niet samen je zorgen voor God brengen? Stel het maar eens voor: Zullen we samen bidden? Dat zit vaak niet zo in onze cultuur, maar het is een heel goede gewoonte. Sterker nog, we hebben het gebed meer nodig dan we vaak denken! Dat vraagt van ons dat we zelf ook eens die stap zetten, en aan een ander durven vragen: 'Wil je voor me bidden?' Heel kwetsbaar ben je dan, maar in die kwetsbaarheid ontstaat er ruimte om samen de handen te vouwen.

Andere programma's in deze categorie