Van Binnenuit

Bijbelgedeelte:
Mattheüs 4:18-22; 5:1-2 en 13-16
Met het spel Van binnenuit willen we tieners stimuleren om getuigend christen te zijn met hun eigen mogelijkheden en gaven én in hun eigen netwerk (in de klas, op de sportvereniging, enzovoorts). Het draait hierbij niet in de eerste plaats om het doen van bepaalde activiteiten, maar om een levensstijl. Het komt er voor tieners op aan dat je in je omgeving niet onderduikt als christen, maar dat je Iaat zien wie je bent. Dét is getuigen, van binnenuit leven. Je 'binnenste' komt naar buiten, bij de keuzes die je maakt, in wat je zegt, hoe je kijkt naar mensen, enzovoorts. Laat maar zien wie je als christen bent! Door middel van het spel gaan tieners met elkaar in gesprek over de vraag hoe zij getuigend christen zijn. Hoe zijn zij getuige van Jezus? Het wil op een ontspannen en ludieke manier tieners uitdagen een getuigende levensstijl te ontwikkelen.

Andere programma's in deze categorie