Hoort bij Categorie

Wordt ’t nog wat met Kerst?

Wordt ’t nog wat met Kerst?

Bijbelgedeelte:
Lukas 1: 26-38

Hoe kan het dat Maria gelijk gelooft wat de engel Gabriël zegt, ook al begrijpt ze niet alles? Als je inzoomt op Maria’s geloof, zie je dat haar geloof een wonder is. Zij staat niet stil bij de onmogelijkheden, maar stelt zich beschikbaar en gelooft. Ook al begrijpt ze niet hóe het zal gaan, vol overgave zegt ze: ‘Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord’.

Hoe is onze situatie te vergelijken met die van Maria? Je kan verlangen naar meer ervaring en beleving in je geloof, zeker als je je onmachtig voelt omdat je zo weinig van God ervaart. Wat is overgave en wat leren we daarvan van Maria?

God geeft via Gabriël de belofte van de Heilige Geest die over haar zal komen. En hij zegt er ook bij dat voor God geen ding onmogelijk is. Bij dat laatste kan gedacht worden aan alle woorden die God al tot jou gericht heeft. Welke beloften heb je al wel niet gehad? Die beloften vragen echter wél om geloof en om overgave áán die beloften. Het heeft dus ook een appèl in zich: je zult pas merken wat er in het geloof mogelijk is, als je (niet stilstaat bij je eigen onmogelijkheden, maar) je eraan overgeeft en God Zijn gang laat gaan.

Andere programma's in deze categorie