Cis- of transgender?

Bijbelgedeelte:
Genesis 1:27, 1:31a en 2:24 en Psalm 139:1-7, 13-16 en 23-24

Dit programma beweegt zich tussen twee piketpalen. De eerste is dat we vasthouden aan het feit dat God de mens geschapen heeft (en nog schept) als mannelijk of vrouwelijk. De tweede is dat we oog hebben voor mensen die niet aan dit ‘ideaal’ kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat ze lijden aan genderdysforie. In de spanning tussen beide piketpalen zijn vaak geen al te stellige uitspraken mogelijk.

Andere programma's in deze categorie