Hoort bij Methode

10. Wat zeg ik als...?

10. Wat zeg ik als...?

Bijbelgedeelte:
1 Petrus 3: 13-16

Geloven in God wordt in onze tijd niet per definitie gek gevonden. Over God mag je best praten, je mag het over Hem hebben, zolang je het maar niet opdringt aan anderen. Jongeren die in gesprek gaan over het geloof met niet-christenen ervaren echter wel dat het nog best lastig is om uit te leggen wat je gelooft en antwoord geven op moeilijke vragen valt lang niet altijd mee. Aan de hand van deze schets oefenen jongeren het onder woorden brengen van de hoop van geloven. 

Andere schetsen in deze methode