7. Twijfel is gewoon, maar niet normaal

Bijbelgedeelte:
Mattheüs 11:2-6

Twijfel is mogelijk een belangrijk kenmerk van de doelgroep van Re:search. Het is niet voor niets dat (of: als) ze de stap naar de belijdeniscatechese nog niet durven zetten. Ze hebben nog teveel vragen om een persoonlijk commitment aan te gaan met het christelijke geloof. Het gaat daarbij wel vaak om een bepááld soort twijfel. Dat God bestaat en dat Jezus uit de dood is opgestaan, dat geloven ze in het algemeen wel. Of ze geven deze geloofsuitspraken in ieder geval het voordeel van de twijfel. Waar ze veel méér aan twijfelen, is het effect dat het geloof heeft op hun eigen leven. Als het allemaal waar is, hoe komt het dan dat ik dat persoonlijk zo weinig ervaar? Of: wat betekent dat dan voor mijn leven van elke dag? Daarover gaan jongeren met elkaar in gesprek.

Andere schetsen in deze methode