17. Moeite met man- of vrouw-zijn

Bijbelgedeelte:
Genesis 1; Genesis 3; Psalm 139; 2 Korinthe 5; Galaten 3

De afgelopen jaren is de beweging van de genderneutraliteit sterk toegenomen. Het verschil tussen man en vrouw moet volgens de aanhangers daarvan ongedaan worden gemaakt. Toiletten, kleding, speelgoed, opvoeding – het moet allemaal genderneutraal worden. Geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, of tussen jongens en meisjes. Want als het erop aankomt, zijn de traditionele ideeën over man en vrouw verzonnen door mensen zelf. Deze gedachte kan heel ver gaan. Dat God in de mensheid onderscheid maakt tussen ‘mannen’ en ‘vrouwen’, wordt een ouderwetse gedachte genoemd. Want er zijn veel méér mogelijkheden dan ‘man’- of ‘vrouw’-zijn. Daarbij is niet bepalend wat je biologisch geslacht is, maar hoe je je voelt. Aan de hand van deze schets gaan jongeren daarover in gesprek. We laten ze (opnieuw) beseffen dat God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt. Hun man- of vrouw-zijn is dus niet maar willekeurig, er is een roeping van God aan verbonden [Wat die roeping dan is, wordt in deze schets overigens niet uitgewerkt, dat is een onderwerp op zich.] Ze ontdekken dat er in het man- of vrouw-zijn meer variatie zit dan ze misschien denken. Ze denken daarnaast op een pastorale manier na over mensen in hun omgeving die moeite hebben met de beleving van hun biologische man- of vrouw-zijn.

Andere schetsen in deze methode