Hoort bij Methode

18. Kleopas en ik

18. Kleopas en ik

Bijbelgedeelte:
Lukas 24:13-35

Jongeren gaan op weg met de Emmaüsgangers. Ze ontdekken dat geloofsverwarring niet uniek is, maar stellen samen met Kleopas en zijn reisgezel hun vragen. Ze gaan er met elkaar over in gesprek en mogen zo ontdekken dat Jezus dichterbij is dan ze denken. Ze leren erop te vertrouwen dat in het gelovige gesprek met elkaar Christus de Bijbel voor ze opent en hun harten laat branden, ook al hebben ze niet door dat Hij er is. Deze schets laat jongeren ontdekken dat het lezen van de Bijbel, het luisteren naar de uitleg ervan, het met elkaar erover spreken en het zien op de sacramenten nodig is en hen helpt om geloofsverwarring te lijf te gaan.

Andere schetsen in deze methode