19. Groeien in geloof

Bijbelgedeelte:
Hebreeën 5:11-6:3

Het is in onze maatschappij heel gewoon 'een leven lang te leren'. Op geloofsgebied ligt dat echter vaak anders. De vraag of een jongere ook groeit in geloof wordt niet zo vaak gestelt. Aan de hand van deze schets gaan jongeren daarover met elkaar in gesprek. Ze ontdekken dat groei hoort bij het geloof. Ze kijken kritisch naar zichzelf: groeit mijn geloof? Welke voedingsbronnen helpen mij daarbij? 

Andere schetsen in deze methode