5. Geloven op de werkvloer

Bijbelgedeelte:
Jeremia 29:4-7

Jongeren gaan met elkaar in gesprek over de rol van geloof in hun werk-/studieomgeving en de vraag of en hoe 
zij die rol vorm kunnen geven.

Andere schetsen in deze methode