Hoort bij Methode

24. Hoe lees ik de Bijbel bij lastige ethische kwesties?

24. Hoe lees ik de Bijbel bij lastige ethische kwesties?

Bijbelgedeelte:
Kolossenzen 3

Deze schets helpt jongeren om de Bijbel (beter) te gebruiken in hun zoektocht naar richtingwijzers bij ethische vragen. Het is niet vanzelfsprekend dat jongeren de Bijbel erbij pakken om tot antwoorden te komen. Het is simpelweg gemakkelijker om op een smartphone de browser te openen en informatie bij elkaar te googelen. Tegelijkertijd hebben ze vaak wel behoefte aan helderheid in de wirwar aan (des-) informatie die via die weg naar hen toekomt: hoe kan de Bijbel mij hierin helpen? En hoe kom ik daarachter? Daarover gaan jongeren met elkaar in gesprek.

Let op! Deze schets is onderdeel van een tweeluik. De schets 'Orgaandonatie' is het vervolg op dit materiaal.

Andere schetsen in deze methode