20. Biddend leven

Bijbelgedeelte:
Psalm 123

Biddend leven wordt vaak ervaren als iets lastigs. De tijd waarin wij leven is niet stimulerend voor het gebedsleven: in afhankelijkheid leven staat haaks op het idee dat je zelf resultaten moet zien te behalen en dat je de controle over je eigen leven zelf in handen moet hebben. Daarnaast is biddend leven voor een jongere vaak niet concreet: hoe doe je dat? Hoe blijf je daartoe gemotiveerd? Vrijwel iedere jongere is het er wel mee eens dat biddend leven hoort bij een gelovige. Jongeren gaan aan de hand van deze schets in gesprek over hun eigen gebedsleven en hoe ze het kunnen verrijken en verdiepen. 

Andere schetsen in deze methode