Hoort bij Categorie

Geloven is doen

Geloven is doen

Bijbelgedeelte:
Mattheüs 7:24-29
Dit programma kan goed gebruikt worden als vervolg op het programma ‘Goed om te horen!’. Het geloof is inderdaad uit het gehoor. Maar wat we vanuit Gods Woord horen, moet leiden tot doen! Het kan niet zo zijn dat we na een bijbellezing of een preek zeggen: ‘Nou, dat was goed om te horen’, om vervolgens over te gaan tot de oude orde van de dag. Het Woord moet vrucht dragen. Dat is ook wat Jezus benadrukt in Mattheüs 7:15-23, het gedeelte dat voorafgaat aan het gedeelte van de bijbelstudie in dit programma. Hij benadrukt daarin het doen van de wil van Zijn Vader, wat volgens Hem hetzelfde is als goede vrucht voortbrengen. Echt geloof bestaat niet zonder vrucht. Paulus noemt dat een ‘geloof dat door de liefde werkzaam is’ (Gal. 5:6). Dat geloven doen is, benadrukt ook de apostel Jakobus: ‘Geloof zonder de werken is dood’ (2:26)! Belangrijk om te zeggen, is dat het ‘doen’ van het geloof niet alleen gaat over hoe je met elkaar omgaat of over diaconaat. Het gaat over het serieus nemen van Gods woorden op alle terreinen van het dagelijks leven. Ook gehoor geven aan Jezus’ oproep om bij Hem te komen (Matt. 11:28) is ‘doen’, evenals bijvoorbeeld het zoeken van een heilige levensstijl.