Hoort bij Categorie

Durf je zalig te zijn?

Durf je zalig te zijn?

Bijbelgedeelte:
Mattheüs 5:1-12

Jezus sluit in het begin van de bergrede aan bij het gevoel dat het volgen van Hem niet zomaar een eenmalige keuze is. Het is alsof Hij daar zegt: Als je Mij gaat volgen, gebeurt er inderdaad van alles met je. Je kunt je soms leeg voelen. Je gaat ontdekken dat de levensstijl van het Koninkrijk anders is dan die van deze wereld. Je krijgt meer oog voor de zonden en wonden van je omgeving en die van jezelf. Het kan gebeuren dat je door anderen met de nek wordt aangekeken, of erger… Maar vergeet dan nooit: het is de weg van de zaligheid! Hoe tegenstrijdig het voor je ervaring ook kan lijken, alleen als discipel van Mij zul je werkelijk het geluk vinden. Dat is niet het geluk dat deze wereld biedt. Het is veel dieper, veel blijvender ook… Jezus geeft dus een enorme bemoediging aan Zijn discipelen als ze aan het begin van de weg staan (we lezen de Zaligsprekingen als vervolg op de roeping van de eerste discipelen, Matth. 4:18-22). Het is tegelijkertijd een uitdaging, want je moet het wel durven om op deze manier (een andere is er trouwens niet) zalig te worden. Jezus’ geloofsbemoediging geeft geloofsmoed!

Andere programma's in deze categorie