Hoort bij Categorie

Ik wil meer, meer, meer….

Ik wil meer, meer, meer….

Bijbelgedeelte:
Johannes 4:13-19

Een extra energydrink nemen of een zak chips leeg eten als je niet lekker in je vel zit…. Herken je dat? Wat helpt jou als je niet lekker in je vel zit of op momenten dat je je verveelt? En hoe lang helpt dat?

In dit programma zoomen we in op een concrete verslaving: het gebruik van verdovende en bewustzijnsveranderende middelen. Het kan zijn dat dit tieners het gevoel geeft van: dit gaat dus niet over mij. Maar we willen óók laten zien waaruit verslaving voorkomt. Het mechanisme achter elke verslaving is namelijk vergelijkbaar.

Volgens de Bijbel is ieder mens als schepsel aangelegd op een relatie met God. Zonder de verhouding tot zijn Schepper is het schepsel niet ‘af’: er is dan een leegte die alleen gevuld kan worden door God. In de praktijk zien we echter dat we geneigd zijn om die leegte op heel andere manieren in te vullen, bijvoorbeeld met geld, relaties, moderne media, sport en allerlei vormen van genot. Toch kunnen alle (op zichzelf mooie en goede) dingen hier op aarde nooit voor werkelijke vervulling zorgen. Vaak vult het voor even, voel je je maar voor even ‘happy’ en is het gevaar groot dat je meer wil en afhankelijk wordt van het middel, omdat de prikkel om te blijven zoeken naar vervulling blijft. We gaan in op het mechanisme van verslaving. Herkennen tieners het gevaar dat als dit soort vluchtpogingen structureel worden, dit leidt tot afhankelijkheid en mogelijk zelfs tot verslaving? Wat zou wél echt helpen? Bij die laatste vraag komt het Evangelie aan de orde. Niet als simpele oplossing voor alle problemen, maar wel als realiteit: Jezus is de enige die de leegte in ons hart kan vervullen.