Hoort bij Methode

4. Wat heb ik aan de kerk?

4. Wat heb ik aan de kerk?

Bijbelgedeelte:
Efeze 3

Onder jongeren in de leeftijd van 18+ lijkt steeds meer de vraag te leven waarom zij de kerk nodig zouden hebben om te geloven. Aan de hand van Efeze 3 voeren we hierover het gesprek.

Andere schetsen in deze methode