Hoort bij Methode

14. Bidden vraagt om focus en geduld

14. Bidden vraagt om focus en geduld

Bijbelgedeelte:
Lukas 11:9-13

Veel jongeren verlangen ernaar om de aanwezigheid van God in hun leven te ervaren. Het gebed speelt daarin een belangrijke rol, maar wat doe je als je dat niet zo ervaart? Aan de hand van deze gespreksschets laten we jongeren ervaren dat het de realiteit van het leven als christen is dat er tijden zijn waarin je bidt maar dat het lijkt alsof de hemel gesloten is. We laten zien dat bidden vraagt om geloof, focus en geduld. Zo mogen ze zien wat God ze zeker wil geven, namelijk alles wat zij voor hun leven als kind van de Vader nodig hebben, door de gaven van Gods Geest.

Andere schetsen in deze methode