Hoort bij Methode

6. Gods leiding in je leven

6. Gods leiding in je leven

Bijbelgedeelte:
Psalm 25

Jongeren leven in een cultuur waarin het heel belangrijk is dat je zelf je keuzes maakt en waarin het belangrijk is dat jij het leven kiest zoals jij dat zou willen leiden. Gevolg daarvan is ook dat het maken van verkeerde keuzes ook jezelf aangerekend kan worden. Hierdoor kunnen jongeren onzeker worden en wordt het maken van keuzes als zwaar ervaren, omdat het gevoel te falen bij een verkeerde keuze op de loer ligt. Het geloof is hierin radicaal anders: door Gods Woord worden we aangespoord om Zijn leiding te zoeken in ons leven. Dat kunnen jongeren als lastig ervaren: hoe zit dat dan precies, waarin vind ik Zijn leiding en wat betekent dat eigenlijk? Met deze schets gaan jongeren daarover met elkaar in gesprek.

Andere schetsen in deze methode